זמינים עבורך

052-5040887

 • en

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  התנגדות לצוואה

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

   התנגדות לצוואה – ד"ר שחל יריב

   כשאדם שהלך לעולמו השאיר צוואה, היא מוגשת לרשם הירושות על-מנת שיורה על מתן צו לקיום אותה צוואה. בשלב זה ניתן להגיש לרשם הירושות התנגדות לצוואה, על-מנת שיימנע מהוצאת הצו ולמעשה לא יאפשר את מימוש אותה צוואה. רשם הירושות בוחן את בקשת ההתנגדות, ואם היא עומדת בכללים שנקבעו בחוק הירושות, הוא מעביר את המקרה להכרעת בית משפט לענייני משפחה. משרד עו"ד ד"ר שחל יריב מסייע בהגשת התנגדויות מנומקות לצוואות, על בסיס ניסיון נרחב ובקיאות מקצועית מעמיקה.

   שאלות נפוצות בנושא התנגדות לצוואה

   * מי רשאי להגיש את ההתנגדות? – כל אדם שרואה עצמו כנפגע מהצוואה.

   * כיצד מוגשת ההתנגדות? – ניתן להגיש את ההתנגדות במשרדי רשם הירושות (חובה להזמין תור מראש), לשלוח בדואר או להעלות את הבקשה במערכת המקוונת של הרשם.

   * עד מתי אפשר להתנגד לצוואה? – הגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה אפשרית בתוך 14 ימים בלבד מיום פרסום דבר קבלת בקשה למתן צו קיום צוואה. לאחר שכבר ניתן צו זה, ניתן לפעול בדרך אחרת, והיא הגשת בקשת ביטול צו קיום צוואה.

   * באיזו עילה ניתן להתנגד לקיום צוואה? – צוואה שיש בה פגמים צורניים, צוואה שאחד הזוכים הנכללים בה השתתף בעריכתה או שהיה עד לחתימתה, כשישנו חשד להתערבות אסורה או הפעלת לחץ על עורך הצוואה, במקרים שבהם ישנה צוואה מאוחרת יותר.

   * כמה עולה ההתנגדות למתן צו קיום צוואה? – גובה האגרה של הגשת ההתנגדות הוא כ-1,000 ש"ח (הסכום מתעדכן אחת לשנה).

   בחינה מדוקדקת וגיבוש אסטרטגיה מיטבית

   כאמור כל אדם רשאי להגיש התנגדות לצוואה, אבל מומלץ לעשות זאת רק כשיש היתכנות אמיתית לקבלת אותה התנגדות. בהתאם השלב הראשון בטיפול של משרד עו"ד ד"ר שחל יריב במקרים אלה הוא בחינה מדוקדקת של הנסיבות ושל הטענות שבגינן מבקש הלקוח שלא לקיים את הצוואה. כשהנסיבות מצדיקות פעולה, תגובש אסטרטגיה מדויקת, והשירות כולל ליווי צמוד וכן ייצוג בפני בית המשפט – על בסיס הניסיון הרב של עו"ד שחל יריב ויכולות הליטיגציה שרכש לאורך הקריירה ארוכת השנים.

   התנגדות לצו קיום צוואה

   התנגדות לצו קיום צוואה

   התנגדות לצו קיום צוואה היא זכות המוקנית מכוח חוק הירושות לכל אדם שרואה עצמו נפגע מקיומה של צוואה. את ההתנגדות ניתן להגיש תוך 14 ימים מהמועד שבו פרסם רשם הירושות את דבר הגשתה של הבקשה למתן צו קיום צוואה. חשוב לציין כי לאחר שניתן צו זה אמנם ניתן להגיש בקשה לביטולו, אבל בפרק הזמן שבין מתן הצו לבין הגשת בקשת הביטול עלולות להתבצע פעולות שונות בעיזבון. בהתאם משרד עו"ד ד"ר שחל יריב מתנהל בזמינות רבה מאוד במקרים אלה, זאת לצד המקצועיות הרבה שמאפיינת אותו.

   תהליך הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

   * ניסוח הבקשה – כולל פירוט הנימוקים להתנגדות, ופרטים טכניים (שמות ומספרי תעודות זהות של כל הנוגעים בדבר – מי שמגיש או מגישה את הבקשה וכל הזכאים הנכללים בצוואה).

   * תצהיר – יש לחתום בפני עורך דין על תצהיר התומך בכל העובדות המפורטות בבקשה.

   * תשלום אגרה – בגובה של כ-1,000 ש"ח (הסכום המדויק משתנה משנה לשנה).

   * הגשת הבקשה – אונליין (במערכת רשם הירושות), פיזית (בלשכה הרלוונטית של רשם הירושות בהתאם לכתובת האחרונה של המנוח או המנוחה), או דרך הדואר (גם כן ללשכה הרלוונטית).

   * בדיקה ע"י הרשם – הבקשה נבחנת ע"י עוזר הרשם לענייני ירושה (או בא כוח היועמ"ש).

   * הכרעת בית משפט – אם הרשם מחליט שיש הצדקה לדיון בבקשת ההתנגדות, הגוף שמוסמך לעשות זאת הוא בית משפט לענייני משפחה.

   מתי מתקבלת התנגדות לקיום צוואה?

   התנגדות לצו קיום צוואה תתקבל כשיש הוכחה לאי כשירותו של עורך הצוואה בעת שהכין אותה, כשמגיש ההתנגדות מצליח להוכיח שהצוואה נערכה ונחתמה תחת השפעה אסורה או לחץ פסול, כשישנם פגמים צורניים שונים וגם כשיש צוואה עדכנית יותר. גם מעורבות של אחד האנשים הנכללים בצוואה במהלך עריכתה עשויה להוביל לקבלת ההתנגדות. משרד עו"ד ד"ר שחל יריב אמון על ניסוח התנגדויות מנומקות היטב והוספת כל המסמכים הנחוצים, וכן על ייצוג נחוש ומדויק בפני בית המשפט לענייני משפחה שידון בבקשה לאחר בדיקת הרשם.

   עורך דין התנגדות לצוואה

   עורך דין התנגדות לצוואה

   צוואה היא מנגנון משפטי שנועד לאפשר לכל אדם לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. כשיש חשש או חשד לכך שהצוואה שהוגשה לרשם הירושות לא מביאה לידי ביטוי את רצונו האמיתי של המנוח, ניתן לפנות לרשם בבקשת התנגדות למתן צו קיום צוואה (צו שבלעדיו לא ניתן לממש צוואות). מומלץ להגיש בעזרת עורך דין התנגדות לצוואה, ובפרט עורך דין מומחה בתחום. משרד עו"ד ד"ר שחל יריב הוביל התנגדויות לצוואות בעילות שונות ולזכותו נזקפות הצלחות רבות.

   באילו מקרים נכון להגיש בעזרת עורך דין התנגדות לצוואה?

   * קיימת צוואה נוספת – כשיש עוד צוואה, מתאריך מאוחר יותר, ניתן (וכדאי כמובן) להגיש התנגדות לצוואה הישנה.

   * צוואה שנחתמה תחת איום – כל צוואה שנערכה תחת איומים, לחץ או השפעה אסורה לא משקפת את רצונו האמיתי של עורך הצוואה, ולכן אפשר להתנגד לקיומה. חשוב להדגיש כי נדרשות הוכחות לאותם איומים או השפעות אסורות.

   * מעורבות אסורה בעריכת הצוואה – חל איסור חמור על מעורבות של כל אדם שמופיע הצוואה בעריכתה. מעורבות מוגדרת כשהות לצד האדם שעורך את הצוואה בעת כתיבתה, הצעת ניסוחים, חתימה כעד ואפילו הסעת עורך הצוואה לעורך דין.

   * אי כשירות – כשאדם עורך צוואה למרות שאינו כשיר מנטלית, הצוואה לא תהיה תקפה. במקרים אלה נדרשת חוות דעת מומחה לגבי אי הכשירות במועד עריכתה של הצוואה.

   * פגמים צורניים – ישנם מצבים שבהם גם פגם צורני מוביל לפסילתה של צוואה. מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה כדי להבין האם יש היתכנות אמיתית להצלחת המהלך.

   שירות מיומן בזמינות מרבית

   כשמחליטים להגיש בעזרת עורך דין התנגדות לצוואה חשוב לפעול במהירות: החוק מאפשר הגשת התנגדות בתוך 14 ימים בלבד ממועד פרסום הבקשה למתן צו קיום צוואה. אמנם לאחר מכן ניתן לפעול לביטול הצו, אולם מרגע שניתן הצו, עלולות להתבצע פעולות בלתי הפיכות בעיזבון. בהתאם מתנהל משרד עו"ד ד"ר שחל יריב בזמינות מרבית. המיומנות והבקיאות של עורכי הדין במשרד, בראשותו של עו"ד שחל יריב, מבטיחות טיפול יעיל ומהיר בכל פנייה – ומניעת מצב שבו מקופחות הזכויות של הלקוח או הלקוחה.

   הגשת התנגדות לצוואה

   הגשת התנגדות לצוואה

   הגשת התנגדות לצוואה היא זכות השמורה לכל אדם שטוען כי צוואה שהוגשה לרשם הירושות על-מנת שיאפשר את מימושה לא משקפת באמת את רצונו של עורך אותה צוואה. כך למשל במקרים שבהם ישנה צוואה נוספת, מתאריך מאוחר יותר, הדרך החוקית לפעול היא הגשת ההתנגדות, וזו גם הפעולה הנחוצה כשיש חשד להשפעה אסורה בעת עריכת הצוואה. מצב נוסף שבו כדאי לשקול להתנגד למתן צו קיום צוואה הוא כשעורך הצוואה לא היה כשיר מבחינה מנטלית בעת עריכתה. כדאי לדעת שהחוק מתיר הגשת התנגדות להוצאת צו קיום צוואה בתוך 14 ימים בלבד מהיום שבו פרסם רשם הירושות על בקשה שהוצגה בפניו להוציא צו זה. יש מספר דרכים להגיש את ההתנגדות, ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם מומחים בתחום – משרד עו"ד ד"ר שחל יריב.

   הגשת התנגדות לצוואה – כל הדרכים האפשריות

   * הגשה פיזית בלשכה – לרשם הירושות לשכות בירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע ונצרת עילית. הגשת בקשת התנגדות לצוואה אפשרית בימים שני ורביעי בשעות הבוקר (8:30-12:30) אך ורק לאחר זימון תור, שמתבצע במערכת המקוונת. בחירת הלשכה היא בהתאם למקום המגורים האחרון של המנוח או המנוחה.

   * שליחה בדואר – כששולחים בקשת התנגדות לצוואה בדואר, הכתובת היא כתובת הלשכה הרלוונטית, גם כן בהתאם לכתובת האחרונה של המוריש/ה.

   * הגשה מקוונת – באמצעות המערכת האינטרנטית של רשם הירושות.

   מה מגישים עם ההתנגדות לצוואה?

   הגשת התנגדות לצוואה כוללת את שמות כל הנוגעים בדבר (מגיש/ת הבקשה וכן כל מי שנכלל בצוואה), מספרי תעודות הזהות של כולם, הבקשה עצמה (שחייבת כמובן להיות מנומקת), מסמכים שתומכים בטיעונים שהועלו בבקשת ההתנגדות, תצהיר מאומת בידי עורך דין וכשהבקשה מוגשת בעזרת עורך דין – גם ייפוי כוח חתום. משרד עו"ד ד"ר שחל יריב אמון על הגשת התנגדויות לצוואות בכל המקרים הרלוונטיים ולאחר מכן גם על ייצוג בפני בית משפט לענייני משפחה שדן בתקפות הצוואה האמורה. השירות ניתן בזמינות גבוהה ומתוך מחויבות אמיתית ללקוחות. דגש נוסף הוא יושרה מוחלטת, כך שההמלצה להתנגד לצוואה תינתן רק כשיש לכך הצדקה מבחינת חוק הירושה והנסיבות הספציפיות.

   עו"ד התנגדות לצוואה

   סעיף 67 בחוק הירושה, וכן סעיף 19 בתקנות הירושה, מאפשרים לכל אדם להתנגד לקיום צוואה שהוגשה לרשם הירושות. הבקשה חייבת כמובן להיות מנומקת, מגובה במסמכים ולכלול תצהיר שאומת כחוק בפני עורך דין. כמו כן יש לשלם אגרה שעומדת על כ-1,000 ש"ח (הסכום המדויק מתעדכן אחת לשנה). ההמלצה היא להגיש רק בעזרת עו"ד התנגדות לצוואה, וזאת מפני שאין תחליף לבקיאות מקצועית אמיתית. משרד עו"ד ד"ר שחל יריב כבר סייע לאנשים רבים להתנגד לצוואות, ורשם הצלחות גם במקרים מורכבים במיוחד.

   למה כדאי להגיש בעזרת עו"ד התנגדות לצוואה?

   * בדיקת היתכנות – החוק אמנם מאפשר לכל אדם שמאמין כי הוא ייפגע אם יוצא צו קיום צוואה להתנגד לכך, אבל רשם הירושות מעביר להכרעת בית המשפט רק את הבקשות שיש הצדקה חוקית לדיון בהן. עורך דין בעל יושרה בוחן בקפידה את הנסיבות, וממליץ על הגשת התנגדות רק כשיש היתכנות אמיתית להימנעות מהוצאת צו קיום צוואה.

   * ניסוח מדויק ונימוקים רלוונטיים – תחושת אי צדק לכשעצמה, או חשדות בנוגע לדברים לא כשרים סביב עריכת הצוואה, לא מספיקים לבית משפט כדי לבטל תוקף צוואה. עורך דין מנוסה יודע לנסח את ההתנגדות כך שהיא תכלול נימוקים משפטיים כבדי משקל, בתוספת ההוכחות הנחוצות לכל טענה.

   * ייצוג מקצועי בבית המשפט – מעבר לעזרה בהגשת ההתנגדות, השירות של עורך דין מומחה כולל גם ייצוג בפני בית המשפט לענייני משפחה, ובאופן טבעי יש לכך השפעה ניכרת על התוצאה.

   העילות המרכזיות לפסילת צוואה

   גם כשמגישים בעזרת עו"ד התנגדות לצוואה נדרשת באופן טבעי עילה רלוונטית. מצב אחד שבו תתקבל התנגדות לצוואה הוא כשיש צוואה מאוחרת יותר. הוכחה בגין אי כשירות מנטלית וקוגניטיבית במועד עריכת הצוואה מהווה גם היא עילה נפוצה. בנוסף, כשיש ראיות להתערבות אסורה או לחץ פסול מצד גורם כזה או אחר על עורך הצוואה, יש בסיס של ממש להגשת התנגדות. במשרד עו"ד ד"ר שחל יריב הצטבר ניסיון רחב היקף בנושא ספציפי זה, והוא מתורגם לשירות מקצועי להפליא, יעיל ומועיל.

   למה כדאי להגיש בעזרת עו"ד התנגדות לצוואה?

   השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    קידום עורכי דין ברשת קידום עורכי דין ברשת
    052-5040887 WhatsApp
    Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support